บริษัท วี.เอส.ซุปเปอร์ลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

จำหน่ายเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก,อัดเม็ด


Company Number
0115546009615
Status
Process (ยังดำเนินกิจการอยู่)
Incorporation Date
27 October 2003 (over 16 years ago)
Company Type
Limited Company (บริษัทจำกัด)
Jurisdiction
Thailand
Registered Address
143/513 หมู่ที่ 10 บางปลา สมุทรปราการ บางพลี Thailand
Industry Codes
46693: Wholesale of rubber and plastic materials in primary forms (Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) 2009) 4669: Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (UN ISIC Rev 4)
Alternative Names
V.S.SUPERLENE AND SUPPLY COMPANY LIMITED (trading name in EN)
Business Classification Text
จำหน่ายเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก,อัดเม็ด
Directors / Officers
นางสาวรจนี โฮจีน, partner (หุ้นส่วน)

บริษัท วี.เอส.ซุปเปอร์ลีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด